Няма публикации.
Няма публикации.

* * *

* * *

MATRYO$KA

Sculptures and Prints by Kokimoto

Series of original gesso sculptures and prints all designed, sculpted, hand painted, printed and signed by Kokimoto. Each MATRYO$KA is unique (one of a kind) and was created through a handmade process. Hereof features on figures may vary slightly. The prints are made with traditional linocut technique in three varieties: yellow, blue, black and white. The colorful graphics are printed in limited edition of 25 pieces / each.

The idea behind MATRYO$KA series revolves around traditional image and contemporary form of classical doll. I grow up surrounded by Russian culture, which left a lasting mark on my work as an artist. One of my favorite objects on influence of this time is Matryoshka, also known as a Russian doll, consisting to a set of wooden dolls of decreasing size placed one inside another. In my sculptures I am changing the basic characteristics of traditional figure. Keeping only the external form I’m creating a new character with the same name, with one little change. Instead “sh” in original name (“Matryoshka”) I’m using dollar sign (“$”) for two reasons: First this sign looks just like the two letters on each other (SH=$) and second to attach western contemporary type of eastern traditional idea for Russian doll.

Sculpture: Measurements: Height: 20cm, Width: 10cm, Depth: 10cm; Approx. Weight: 1.25kg; Material: Gesso, Acrylic Paint, Gloss UV Varnish, Plastic bag with a label

Graphic: Paper Size: 35 x 25 cm; Technique and Material: Linocut on Handmade paper Fariano Rosaspina 285 gr.


MATRYO$KA

Скулптура и графики от Кокимото

Серия оригинални гипсови скулптури и графики проектирани, изработени, ръчно рисувани, отпечатани и подписани от Кокимото. Всяка Матрьошка“ е създадена ръчно и е уникална (единствена по рода си). Поради това чертите на фигурите могат да се различават съвсем леко. Графиките са изпълнени с традиционната техника линогравюра в три разновидности: жълта, синя и черно-бяла. Цветните графики са отпечатани в лимитиран тираж от 25 броя / всяка.

Идеята зад серията MATRYO$KA се върти около традиционния образ и съвременния вид на класическата кукла. Израснах заобиколен от руска култура, която остави трайна следа в работата ми като артист. Един от любимите ми обекти на влияние от това време е матрьошката, позната още като руска кукла, състояща се от набор дървени фигури с намаляващ размер поставени една в друга. В скулптурите си променям основните характеристики на традиционната фигура. Запазвайки само външната форма създавам нов типаж със същото име, с една малка промяна. Вместо “sh” в оригиналното име (“Matryoshka”) изпозвам знака за долар (“$”) поради две причини: Първо този знак изглежда точно като двете букви една върху друга (SH=$) и второ за да придам съвременен западен вид на традиционната източна идея за руска кукла.

Скулптура: Размери: 20 х 10 х 10 см; Приблизително тегло: 1.25 кг; Материал: Гипс, акрилни бои, лак, полиетиленов плик с етикет

Графика: Размер на хартията: 35 х 25 см; Техника и материал: линогравюра, печат върху ръчна хартия Fabriano Rosaspina 285 гр.